ANA SAYFA | KİŞİSEL GELİŞİM | GÜNCEL | BAŞVURU FORMU
 
Yakın Geleceğin Gözde Meslekleri

Dünya üzerinde her şey hızlı bir değişim göstermektedir. Bugünün yenisi hızla yarının eskisi olmaktadır. Siyasal, ekonomik ve sosyal düzlemde teknoloji baş döndürücü bir düzeyde gelişilmektedir. Bu doğrultu da bir zamanlar gözde olan meslekler, iş alanları yerini yeni mesleklere, yeni iş alanlarına bırakmak zorunda kalmıştır. Bir zamanlar en çok ihtiyaç duyulan, en çok kazandıran meslekler zamanla değişim süreci içinde eski parlak günlerini kaybetme eğilimi içerisine girmişlerdir. Ancak bununla birlikte eskiden önem atfedilen meslekler bugün, yeni ortaya çıkan meslekler ile birleşerek geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Bu mesleklerden biri de mühendisliktir. Mevcut mühendisliklere yenileri eklenmiş var olanlar yenileri ile birleşerek hayatın rotasını çizmeye devam etmektedir. Bilişim teknolojileri ile uyumlu mühendislikler geleceğin gözde meslekleri içerisinde kendisine yer edinmiştir.

Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de doktorlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu çeşitli hastalıklarla mücadele etmektedir. Var olan hastalıklara, virüslere yaşamın içerisinde yenileri eklenmektedir. Dolayısı ile dünya insanlarının doktorların varlığına duyduğu ihtiyaç tarihin hiçbir kesitinde azalma göstermemiş, aksine artmıştır. Dünya tarihinin içerisindeki tecrübeleri baz alarak, bugün olduğu gibi gelecekte de doktorlara duyulan ihtiyaçta bir azalma olmayacağını kolaylıkla dile getirebiliriz.

Enformasyonun ve iletişime duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte önem kazanan bir diğer meslek, iletişim uzmanlığı ana başlığı altında; gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo Tv sinemadır. Ancak iletişime gönül veren gençlerin iletişim uzmanlıklarını başta yabancı dil olmak üzere, teknolojik ürünleri rahatlıkla kullanacak yetkinlikle güçlendirmeleri gerekmektedir. Tüm sektörlerde olduğu gibi basın yayın sektöründe de teknolojik ürünlerin kullanımı hızlı bir gelişme göstermiştir. Diğer taraftan artık ajanslara, gazetelere, Tv’lere sadece yurt içinden değil, yurt dışından da çok sayıda enformasyon akışı olmaktadır. Dünyanın öbür ucundaki bir gelişme, domino etkisi göstererek tüm dünyayı etkisi altına alabilmektedir. Dolayısı ile iletişimciler için yabancı dil bilme zorunluluğu burada devreye girmektedir. İletişim uzmanlıklarına yabancı dil ve teknolojiyi ekleyen genç iletişimciler, ulusal veya uluslar arası ölçekte yayın yapan birçok kuruluşta mesleklerini icra edebilirler.

21. yüzyılla birlikte belirli bir alanda uzmanlaşma önem kazanmıştır. Bugün bir insanın tüm bilim dallarına, tüm konulara ayrıntılı olarak hakim olması neredeyse imkansız gözükmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları, ulus ve ulus ötesi şirketler çeşitli konularda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç duymaktadır. Örneğin günümüzde siyasal ve sosyal konjonktür içerisinde ‘bölge uzmanlarına’, parayı yönlendiren ve yöneten ‘finans uzmanlarına’ duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Ülkemiz AB yolunda adımlar atarak, AB’nin üyesi olmak için yoğun bir çalışma içerisine girmiştir. Bu bağlamda ülkemizde AB uzmanlarına büyük ihtiyaç duyulmuş, AB uzmanları gerek kamuda gerekse özel sektörde istihdam edilmiştir.

Geleceğini bugünden planlamak isteyenlere kılavuz olacak geleceğin gözde meslekleri:

Endüstri Mühendisliği
Çağın tercih edilen mesleklerinden biri olan Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olanlar bilgi işlem uzmanlığı, makine üretim sektörleri ve bilgisayarın mevcut olduğu alanlarda iş bulma imkanına sahiptirler. Endüstri mühendisliği diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması, sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir. Mühendislik, genelde problem tanımlama, çözüm seçenekleri türetme, karar verme ve çözümden oluşan bir süreçtir. Endüstri mühendisleri bu tanım doğrultusunda tasarımlar yapar. Söz konusu tasarımlar endüstri mühendislerince "üretim sistemleri tasarımı" ve "üretim sistemleri kontrolü" şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik mühendisliği, teknolojik ürün ve tasarımında makine, elektronik, kontrol ve yazılım mühendisliklerinin kaynaşmasını ifade eden disiplinler arası bir mühendisliktir.
Mezunlar çeşitli teknolojik ürünlerin tasarımında ve imalatında beyin takımı olarak çalışabilmektedirler. Diğer yandan mekatronik mühendisleri çeşitli kuruluşlarda bakım, onarım, arıza giderme gibi alanlarda da görev alabilirler.

Elektronik Haberleşme Mühendisliği
Elektronik Haberleşme Mühendisleri iletişim sistemlerinin tasarlanması, kurulması, projelendirilmesi, projelerin doğru kullanılması aşamalarında görev alabilirler. Haberleşme Mühendisleri ulusal ve uluslar arası şirketlerde, iletişim hizmeti sunan basın sektöründe, bilişim teknoloji şirketlerinde, sağlık sektöründe, mühendislik hizmeti veren firmalarda kolaylıkla mesleklerini icra edebilirler.

Yazılım Mühendisliği
Yazılım mühendisleri bilgi teknolojilerinin bütün alanları etkisi altına almasıyla birlikte, birçok sektör tarafından aranan tercih edilen eğitimli beyinler içerisinde yer almaktadırlar. Mezunlar yazılım tasarlayıp hazırlayarak bunu çeşitli sistemlere entegre eder. Yazılım mühendisleri kamu ve özel sektörde görev alabilirler. Diğer taraftan proje üretmeye açık olan yazılım mühendisleri kendi işlerini kurarak da mesleklerini icra etme şansına sahiptirler.

Ergonomi Mühendisliği
Ergonomi, İnsanların anatomik özelliklerini, antropometrik özelliklerini, fiziksel kapasitelerini ve toleranslarını göz önüne alarak, endüstriyel iş ortamındaki tüm faktörlerin etkisi ile olabilecek organik ve psiko-sosyal stresler karşısında, sistem verimliliği ve insan-makina-çevre uyumunun temel yasalarını ortaya koymaya çalışan disiplini bir araştırma geliştirme aracıdır. Modern Ergonomi alanında çalışanların verimliliğini arttırmayı hedefleyen bu dalda mühendisler ergonomik ortamlar hazırlar. Bölümünden mezun olanlar endüstri kuruluşlarında ve finans kurumlarında görev alabilirler.

Gıda Mühendisliği
Günümüzün tüketim ortamında, tüketiciler gıdalardaki hijyene daha fazla önem atf eder olmuşlardır. Tüketicilerin bu beklentisi gıda üretimi yapan kuruluşları, konun uzmanı kişiler olan gıda mühendisleri ile birlikte çalışmaya itmiştir. Yağ teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, hububat teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi gıda maddelerinin ambalajlanması, duyusal analiz, temel işlemler, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji alanlarında eğitim alan öğrenciler gıda laboratuarlarında, gıda üretim tesislerinde kolaylıkla iş bulabilirler.

Yönetim Bilişim Sektörü
Bu bölümden mezun olanlar; veri iletişimi, bilgisayar programı, pazarlama, ekonomi ve finans alanlarında eğitilerek; firmaların bilgisayar, işletme, finans ve pazarlama bölümlerinde üst düzey çalışan olarak yer edinebilirler.

Tıp
Bugün olduğu gibi gelecekte de tıp ve tıbbi bilimlerin yıldızı parlamaya devam edecek. Stres, depresyon, melankoli gibi rahatsızlıkların artmasına bağlı olarak, Nöroşirurji (beyin cerrahisi) doktorlarına ihtiyaç artmaktadır. Aynı zamanda kanserin tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de artmasıyla birlikte, kanserin nedenini araştıracak olan onkologlar, hastalıkların kaynağını araştıracak olan genetikçiler gelecekte aranan mesleklerden olacak. Zorlaşan hayat şartlarıyla birlikte, hayatın yük altında fikirsel ve fiziksel olarak ezilen yurttaşlar için psikiyatrisiler aranan insanlarolacak.

Fizik Tedavi Uzmanlığı
Gelişen ve değişen teknolojiye birlikte sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına bağlı olarak, ortalama yaşam süresi ve kalitesi artmış durumdadır. Yaşamın kalitesini artıran sağlık hizmetlerinden biri de Fizik Tedavidir. Derslerindeki teorik başarıyı, etkili pratiğe dökebilen gençler için bu bölüm rahat bir gelecek vaat ediyor. Mezunlar devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde rahatlıkla iş bulabilirler.

Psikoloji
Psikoloji ülkemizde oldukça hızlı gelişen bir meslek daldır. Bölümden mezun olan gençler, kamuoyu ve Pazar araştırmaları yapan kuruluşlarda görev alarak, toplumun nabzını tutarlar. Psikoloji bölümü mezunları özel muayenehaneler açarak da topluma hizmet verebilirler.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Mezunlar, biyolojik unsurların molekül yapısı ve hücre fonksiyonlarının araştırılması üzerine çalışmalar yapan kamu ve özel sektör şemsiyesi altında hizmet sunan kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilirler. Tarım ve orman bakanlığı bünyesinde, adli tıp ve kriminoloji laboratuarında mesleklerini icra edebilirler.

İnternet Gazeteciliği
Gelişen ve değişen teknolojilerin etkisi ile gazeteciliğin boyutları değişerek, meslek kendine yeni mecralar bulmuştur. Bu mecralardan biri de internettir. Böylece İnternet Gazeteciliği kavramı ortaya çıkmıştır. Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde İnternet Gazeteciliği üzerine ihtisas yapan mezunlar İnternet ortamında yayın yapan basın sektöründe muhabir, editör, yazı işleri müdürü, haber müdürü olarak görev alabilirler.

Görsel İletişim Tasarımı
Görselliği teknoloji ile buluşturan bu alan geniş bir çalışma yelpazesine sahip. Görsellik, yaratıcılık ve teknoloji bileşenlerini bir potada buluşturan ‘görsel iletişim tasarım’ öğrencileri henüz mezun olmadan çeşitli iş teklifleri alabiliyor. Mezunlar, basın yayın kuruluşlarında, reklam ajanslarında, bilgisayar destekli grafik tasarımı yapan firmalarda kolaylıkla iş bulmaktadır.

Sermaye Piyasası Uzmanlığı
Sermaye piyasalarının gelişmesine bağlı olarak, öne çıkan sermaye piyasası uzmanlığı ülkemizde geleciğin gözde meslekleri arasında yer alıyor. Bu bölümden mezun olan uzmanlar ülkedeki menkul değerleri, değişen ve gelişen şartları takip ederek, doğru zamanlama becerisi ile yabancı yatırımcılara pazarlayarak; ülkeye finansman sağlarlar. Ülkeye finansman
sağlayan uzmanlar, konuyla ilgili firmalar tarafından tercih edilen kişilerin başında gelmektedir.

AB Uzmanlığı
Türkiye’nin AB’ye girme yolunda attığı adımlar özel sektörde ve kamu sektöründe AB uzmanına olan ihtiyacı beraberinde getirdi. Türkiye AB üyeliğine kabul edilse bile AB’ye, bir başka ifade ile Avrupa’ya entegrasyon sürecinde AB uzmanlarına duyulan ihtiyaç ilk 15 yıl etkisini gösterecek. AB uzmanları salt devletin kadrolarında değil, aynı zamanda özel sektör tarafında da aranan kişilerin başında geliyor.

Tüm Devre Tasarım ve Üretim Uzmanlığı
Üniversitelerin elektronik mühendisliği bölümünde okuyanların üçüncü sınıftan sonra seçtikleri mikro elektronik bölümünde ‘tüm devre tasarımı ve iyon ekme tekniği’ konularında eğitim veriliyor. Mezunların ülkemizde TÜBİTAK ve üniversiteler dışında çalışma alanı kısıtlı. Ancak dünyada önü oldukça açık olan bu alanda eğitim alan genç beyinler, yurt dışında cazip koşullarda rahatlıkla çalışma imkanı bulmaktadırlar.

Uluslar Arası Finans
Uluslar arası Finans uzmanları uluslararası finans piyasalarından kaynak sağlayıp bunu en verimli ve etkin şekilde yatırıma dönüştürmeye gayret eden, banka, sigorta ve borsa şirketlerinde yönetici olarak çalışabilecek kişilerdir. Bölümden mezun olanlar Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde finansal analist, strateji planlama yöneticisi ve borsa uzmanı olarak çalışabilirler.

Uluslar Arası İlişkiler
Ülkenin gelişmişliği ile paralel seyreden uluslar arası ilişkiler; ülkemizin dünya arenasında söz dinleyen değil, sözü dinlenen ülke profiline kavuşturulmasıyla birlikte önemli bir alan haline gelmiştir. Öğrenciler verilen yabancı dil mesleği daha da cazip hale getirirken; mezunlar ulus ötesi şirketlerde, özel kuruluşlarda ve kamu alanında kolaylıkla iş bulma imkanına sahipler.